Jedna Polska – Ruch Oddolny

Strona poświęcona Oddolnej Inicjatywie Wyborczej, której celem jest przywrócenie Suwerenowi jego władzy w Państwie

2 września 2019

Zawiadomienie w sprawie zastraszania osób z KWW 1Polska do prokuratury, skarga do Prezydenta

30 sierpnia 2019

Status prawny KWW 1 Polska – Ruch Oddolny

27 sierpnia 2019

KWW Jedna Polska – Ruch Oddolny został rozwiązany

Artykuły

Manipulacje procesem wyborczym – jak długo tych patologii

[Jan Sposób] Konstytucja RP z 1997 roku, będąca źródłem naszych praw pisanych i ich gwarantem, w ar Art. 4. stanowi: 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.   2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Utrwalona przez przepisy niższego rzędu (ustawy) praktyka sprawowania władzy i konstrukcja państwa w sposób jednoznaczny gwałci powyższe zasady konstytucyjne, co w konsekwencji musi doprowadzić do niepokojów społecznych.