Ruszyliśmy!!

Dziś. 20 lipca 2019 roku Projekt #1polska nabrał konkretów, podpisana została deklaracja założenia Komitetu Wyborczego Wyborców, #1pro. Oparty na kilkuletnich debatach i kształtowania się projektu zwi

Read More

Społeczna Lista Wyborcza

Oddolny system społecznej listy wyborczej, umożliwiającej każdemu obywatelowi udział w wyborach jako kandydat do Sejmu i Senatu (więcej…)

Read More

Stanowimy nową wartość

Społeczna Lista Kandydatów - jedyni oferujemy bierne prawo wyborcze. Każdy może zostać Posłem lub Senatorem. Walczymy o odzyskanie możliwości decydowania przez Suwerena i większą kontrolę nad przedsta

Read More