ArtykułyPolecane

Manipulacje procesem wyborczym – jak długo tych patologii

[Jan Sposób]

Konstytucja RP z 1997 roku, będąca źródłem naszych praw pisanych i ich gwarantem, w ar Art. 4. stanowi:

1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

 

2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Utrwalona przez przepisy niższego rzędu (ustawy) praktyka sprawowania władzy i konstrukcja państwa w sposób jednoznaczny gwałci powyższe zasady konstytucyjne, co w konsekwencji musi doprowadzić do niepokojów społecznych.

Całość na: http://sposob.com.pl/2019/09/06/manipulacje-procesem-wyborczym-jak-dlugo-tych-patologii/