Czas zjednoczyć dobrych ludzi wobec patologii obecnego systemu!

 

Chcesz żyć w normalnym kraju? Masz dość absurdów IIIRP? Nie jesteś sam!

To my, polskie społeczeństwo, które ma już dość tego chorego systemu, jaki stworzyły nam tzw. „elity IIIRP”. Pookrągłostołowemu, zabetonowanemu układowi partyjnemu i obecnej klasie politycznej już dziękujemy! Dość hipokryzji, obłudy i zakłamania polityków oraz mediów. Tu ustalimy wspólnie priorytety zmian i wreszcie połączymy siły żeby przywrócić w Polsce normalność. To my: normalni, zwykli ludzie chcący żyć uczciwie i godnie jesteśmy w Polsce większością – i czas to sobie uświadomić!


1Polska LOGO

Więcej… (1polska.pl)

Czym jest  KWW1PRO?

Podjęliśmy decyzję o założeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Jedna Polska – Ruch Oddolny, jako narzędzia dzięki któremu wprowadzać zamierzamy nasze idee i pomysły , aby zgodnie z prawem osiągnąć nasze cele programowe.

Jedna Polska - Ruch Oddolny
Głosowanie nad ustaleniami szczegółów współpracy na spotkaniu 6 lipca 2019

W dniu 6 lipca 2019 roku spotkała się grupa osób z różnych środowisk i podjęliśmy decyzję o nawiązaniu współpracy kierując się ideami oddolności i przywrócenia należnej społeczeństwu roli we współdecydowaniu o swoim losie, zasadach współżycia społecznego, kształtowania prawa, zasad funkcjonowania państwa..

Jedną z podstawowych idei jest pełna oddolność, realizacja możliwości kandydowania do władz państwa na drodze społecznej listy kandydatów, bez pośrednictwa partii i innych organizacji systemowych, umożliwienie każdemu zostać reprezentantem społeczeństwa , jeśli tylko ma oddolne poparcie i lokalna społeczność poprze danego kandydata swoimi głosami. O miejscu na liście decydować będą prawybory, które wskażą jakościowo siłę poparcia danego kandydata i jego pozycję na listach wyborczych.

Opracowane tezy programowe są nakierowane na odtworzenie roli społeczeństwa jako Suwerena i wskazanie że to człowiek jest najważniejszy i rolą Państwa jest dbałość o każdego obywatela i jego zdrowie i szczęście, a nie tak jak obecnie, gdzie uprzedmiotowiony człowiek ma służyć państwu jako niewolnik i wyrobnik, w imię walki o statystyczne wskaźniki wzrostu, gospodarczego, księgowe zapisy..

WIR – czyli społeczne Weto, Inicjatywa, Referendum – te narzędzia powinny być podstawowymi elementami społecznej kontroli i wpływania na swoje życie. To podstawowe elementy zagwarantowanego konstytucyjnie prawa o demokratycznym systemie współdecydowania, gdzie zdefiniowano jednoznacznie że najważniejszą władzą jest władza Suwerena.

Zasady Dobra Wspólnego winny być podstawowym kierunkiem działań Państwa. W dziedzinach takich jak ochrona zdrowia, edukacja, gospodarka, finanse, obronność, suwerenność, polityka społeczna, międzynarodowa potrzeba nam gruntownych i głębokich reform, na poziomie fundamentalnym, systemowym. Projekt 1polska.pl zdefiniował już dawno temu formę do jakiej powinniśmy dążyć, aby takie cele osiągnąć, właśnie pierwszym elementem jest odzyskanie władzy przez Suwerena.

Tylko oddolnie zarządzane państwo może podołać takim zadaniom, które wymagać będą na pewno wielu wyrzeczeń i poświęceń. Ale obecna sytuacja i trendy światowej polityki i gospodarki uzasadniają planowanie takich działań. Choć logika wskazywała by że to właśnie silny przywódca, lider, wódz, dyktator mógłby być władny  przełamać to co się dzieje na świecie, ale czyż nie jest najłatwiejszą taktyką przejęcie każdej struktury władzy o kształcie piramidy, przejmując jej czubek?

Możemy odnieść wrażenie, że świat dąży do samozagłady i nie powinniśmy patrzeć na to bez żadnej reakcji, a wręcz powinniśmy wskazać innym nowe przestrzenie działań i kierunki rozwoju. Jako przykład, pokazać że można działać na  zupełnie innych wartościach, celach społecznych, gospodarczych, rozwojowych.

Ogólne założenia zapoczątkował już 4 lata temu projekt www.1polska.pl – dziś zmaterializował się w utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Jedna Polska – Ruch Oddolny. W skrócie – KWW1PRO.

Każdy z Was może nam pomóc, na każdym etapie działań i w różny sposób. Działamy dla wspólnych celów, w naszym wspólnym interesie. Dołącz do nas, zainteresuj się naszymi tezami programowymi, zaproponuj swoje pomysły, przeforsuj je, przedstaw, rozpocznij realizować, powołując zespoły realizacyjne..