ArtykułyOgłoszeniaPolecane

Propozycja: zasady podejmowania uchwał na Zgromadzeniu Ogólnym (Zjeździe) 1Polska

Szanowni Państwo,

 

Niniejszy wpis dotyczy planowanego Zjazdu (szczegóły pod tym linkiem).

Proponuję przyjęcie reguł zgodnych z duchem idei 1Polska – oddolności, pomocniczości, odpowiedzialności reprezentanta przed reprezentowanymi.

Moim zdaniem znakomicie spełniają te kryteria zasady, według których działał sejm ziemski I Rzeczypospolitej:

Poseł lub grupa posłów reprezentuje ziemię (w naszym przypadku możemy używać określeń reprezentant i okręg wyborczy).

Domyślnie reprezentanci reprezentują cały okręg i odpowiadają przed wszystkimi jego mieszkańcami. Z powodu małego zasięgu medialnego reprezentatywność i odpowiedzialność są ułomne, ale na razie nic na to nie możemy poradzić.

Sejm walny (zjazd) podejmuje decyzje zwyczajną większością, przez głosowanie według okręgów wyborczych. Jeśli dany okręg jest reprezentowany przez więcej, niż jedną osobę – ustalają one między sobą stanowisko i ono jest głosem tego okręgu. W przypadku konfliktu pomiędzy reprezentantami jednego okręgu, osoby te głosują między sobą, a w razie równowagi – przyjmuje się, że okręg w danym głosowaniu wstrzymuje się od głosu.

Każde obrady rozpoczyna się od akceptacji prowadzącego oraz porządku wystąpień i głosowań. Każdy okrąg może zaproponować zmianę agendy lub inną osobę prowadzącego.

Wszystko oczywiście jest rejestrowane – do opublikowania bez ograniczeń dostępu.

[edycja 16.09.2019 01:59 – Dodatkowy zapis, którego celem jest zapobieżenie sytuacjom, gdy reprezentacja okręgu zostałaby zdominowana przez osoby, które do tej pory nie przyznawały się do 1Polska.]
Jeśli w danym okręgu działali koordynatorzy w czasie tej kampanii wyborczej, to decydują oni zwykła większością głosów o przyjęciu ew. nowych reprezentantów swojego okręgu na równych prawach. W przypadku odmowy osoba taka może brać udział w zjeździe bez prawa głosowania. Jako kryterium “działania w okręgu” należy przyjąć reagowanie na e-maile, lub potwierdzenie zaangażowania, które miało miejsce za pomocą innego komunikatora (np. telefonu, forum wsw.sgdw.pl, Telegram, w3.kww1pro.pl). Na podstawie kontaktów z koordynatorami uaktualniana była ich lista, której ostatnią wersję ściągnąłem z dysku sieciowego udostępnionego przez Pełnomocnika Wyborczego KWW1PRO, na wieść o rozwiązaniu naszego komitetu. Niebawem ją tutaj wstawię.

Po namyśle dodałbym jeszcze jeden punkt: jeśli w danym okręgu działali koordynatorzy w czasie tej kampanii wyborczej, to decydują oni zwykła większością głosów o przyjęciu ew. nowych reprezentantów swojego okręgu na równych prawach. W przypadku odmowy osoba taka może brać udział w zjeździe bez prawa głosowania.
Celem tego zapisu jest zapobieżenie sytuacjom, gdy reprezentacja okręgu zostałaby zdominowana przez osoby, które do tej pory nie przyznawały się do 1Polska.

 

Artykuł pochodzi ze strony: https://w3.kww1pro.pl/?p=431