ArtykułyWażne

Ruszyliśmy!!

Dziś. 20 lipca 2019 roku Projekt #1polska nabrał konkretów, podpisana została deklaracja założenia Komitetu Wyborczego Wyborców, #1pro. Oparty na kilkuletnich debatach i kształtowania się projektu związanego z portalem 1polska.pl, zainicjowane zostały działania, aby tezy programowe wdrożyć i zastosować w rzeczywistości.  

Główny i fundamentalny punkt programowy, to społeczna lista wyborcza. Czym ona jest? Jest to najbardziej transparentny i demokratyczny proces wpływania na losy państwa, jego politykę i działalność, przez umożliwienie każdemu członkowi społeczeństwa bycie kandydatem do Władzy Ustawodawczej, czyli Sejmu i Senatu.
Wiemy doskonale że obecna konstytucja, tylko teoretycznie umożliwia dostęp każdemu z nas do Władz Państwa. Teoretycznie, ponieważ trzeba być członkiem jakiejś partii, czy organizacji politycznej, aby z jej ramienia móc potencjalnie znaleźć się na liście kandydatów w jakichkolwiek wyborach, a pozycja na liście nie zależy od umiejętności, moralności, kreatywności, skuteczności działań, ale od woli najczęściej jakiegoś kacyka partyjnego przydzielającego przysłowiowe jedynki na listach według własnego widzimisię.
Społeczna Lista w projekcie 1PRO  umożliwia każdemu kandydatowi znalezienie się na takiej liście, a pozycja na niej zależy tylko i wyłącznie od zaangażowania kandydata, oceny jego działań i osobowości podczas prawyborów, gdzie podczas głosowania ocenimy który z kandydatów na listę wyborczą będzie najlepszy i w ocenie biorących udział w głosowaniu, zajmie miejsce na liście w adekwatne do oceny wynikającej z podliczenia głosów.
Zgodnie z przyjętymi zasadami głosowanie ma być przeprowadzone z wykorzystaniem systemu głosowania preferencyjnego, które odbywać się ma w okręgach wyborczych, zgodnych z rejonem działania, zamieszkania danego kandydata.
I ty możesz zostać kandydatem, na naszych listach wyborczych. Jeśli jesteś zainteresowany możliwością współdziałania i bliskie Ci są nasze tezy programowe, możesz w każdej chwili zgłosić się do nas i zaangażować w działania w których na pewno będziemy Cię wspierać,  ale też musisz mieć świadomość, efekt końcowy najbardziej zależy od Ciebie.
Chcemy też wynagrodzić wysiłek jaki nasi aktywiści wnoszą do naszego projektu i organizować będziemy dla aktywnych działaczy i sympatyków możliwość połączenia dobrego z pożytecznym, i będziemy organizować pracę w Obwodowych Komisjach Wyborczych Dlatego zapraszamy do działania i wspierania naszego projektu, a osoby aktywne i kreatywne zapraszamy do współpracy organizacyjnej.
Przygotowaliśmy wiele rozwiązań logistycznych i komunikacyjnych, aby działania nasze oparte były skuteczności i zawierały jak najbardziej optymalne rozwiązania.