Artykuły

Społeczna Lista Wyborcza

Oddolny system społecznej listy wyborczej, umożliwiającej każdemu obywatelowi udział w wyborach jako kandydat do Sejmu i SenatuO miejscu na liście wyborczej decydują nie zachciewajki prezesa, ale ocena kandydata w przeprowadzonych prawyborach, które decydują na podstawie oceny punktowej w głosowaniu preferencyjnym, które miejsce na liście będzie miał dany kandydat. więc udział na liście kandydatów oraz pozycja na niej zależy od oceny wynikającej z działań, aktywności, poglądów, efektywności i umiejętności pracy w interesie społecznym.

Dzięki czemu na naszych listach będą osoby których ocena przez wybierających będzie najwyższa, ale przeprowadzenie tych wyborów w systemie preferencyjnym, może spowodować, że wybrany kandydat nie będzie miał może najwyższych notowań u wszystkich, ale na pewno będzie najbardziej reprezentatywny i akceptowalny przez uczestników prawyborów.