slWażne

Status prawny KWW 1 Polska – Ruch Oddolny

Szanowni Państwo,

Według ustnej informacji, którą uzyskałem od szefa biura prawnego PKW na początku tygodnia, wpłynęły wycofania poparcia dla utworzenia naszego Komitetu Wyborczego, co z mocy ustawy powoduje rozwiązanie go (nie jest to niczyją decyzją, wynika z stanu faktycznego – ilość popierających utworzenie KWW 1PRO spadła poniżej 15 osób).

Oto treść potwierdzenia naszego statusu, którą otrzymałem dziś (30.08.2019 r.):

Szanowny Panie
w odpowiedzi na mail uprzejmie informuję, że uchwała stwierdzająca rozwiązanie Komitetu zostanie podjęta na posiedzeniu Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 2 września 2019 r.

Komitet uległ rozwiązaniu z mocy prawa, a uchwała PKW stwierdzi ten fakt.
Na stronie internetowej przed podjęciem uchwały nie ma o tym informacji.

Z poważaniem
(——————-)
główny specjalista
Krajowe Biuro Wyborcze

 

Mimo, że Konrad Daniel bierze publicznie odpowiedzialność za skutek, czyli rozwiązanie naszego Komitetu, przyczyną była decyzja o wycofaniu poparcia, którą podjęły nieznane z nazwiska osoby, jak możemy się domyślać – za namową p. Olczaka. Mam nadzieję, że wyczerpuje to wszelkie wątpliwości, co do stanu prawnego naszego Komitetu Wyborczego.

 

Z poważaniem,

Marek Kulczycki

pełnomocnik finansowy KWW 1 Polska – Ruch oddolny

 

 

Uzupełninienie z 6 września 2019 r.:
https://www.kww1pro.pl/postanowienie-pkw-w-sprawie-kww-1polska-ruch-oddolny/