ArtykułyNowościWażne

WIR, czyli Weto – Inicjatywa – Referendum

Mimo zapisów w konstytucji definiujących ściśle sposób stanowienia władzy w Polsce, brakuje mechanizmów które władzę Suwerena jakim jest Naród umożliwiały.Próby odzyskania wpływu kończą się przestępczymi działaniami nie zgodnymi z konstytucją, blokującymi przez establiszment polityczny wszelkie próby wpływu Suwerena na możliwość wpływania na władzę, prawo, system społeczny. Przedstawicielski system władzy powoduje że z jednej strony zarządzanie państwem odbywa się przez naszych przedstawicieli w Sejmie i Senacie, z drugiej strony jednak zarówno struktura Ordynacji Wyborczej oraz brak sprecyzowanych mechanizmów wyrażania stanowiska Narodu jako Suwerena powoduje że Ci którzy „dorwali się” do władzy nie dopuszczają Narodu do możliwości decydowania o ważnych dla niego sprawach. Nie ważne ile podpisów zostanie zebranych, Sejm traktuje próby wpływu na stanowienie prawa przez Suwerena jedynie jako formę doradczą, nie wiążącą. Jest to jawnie w sprzeczności z deklaracjami zawartymi w Konstytucji, jak i konkretnymi sformuowaniami o Demokratycznym systemie rządzenia Państwem.

WRIR stanowi rozwiązanie którego oczekują wszyscy obywatele Polski – możliwość wyrażenia społecznego Weta na stanowione przez przedstawicieli Narodu prawo, Umożliwienie ustanowienia Inicjatywy zmian tego prawa przez składanie społecznych projektów ustaw, zmian prawnych, czy systemowych, oraz ogłaszanie przez Suwerena czyli Naród Referendów w sprawach które dla obywateli Polski stają się kluczowymi sprawami, nie zależnie czy dotyczą kwestii prawa stanowionego przez przedstawicieli Narodu, spraw dotyczących zdrowia, systemu prawnego społecznego światopoglądowego, Suweren jako Naród ma nie zbywalne prawo do decydowania o sobie i swoich sprawach i nie dopuszczalne jest, aby kliki polityczne uniemożliwiały mu osiągnąć takie możliwości, stwierdzając w swoich interpretacjach, że może to stanowić tylko element doradczy.

Musimy wspólnie wywalczyć zmiany i doprecyzowanie prawa, aby przywrócić Suwerenowi możliwość decydowania o sobie w bezpośredni sposób, jako wyraz woli Narodu. To jeden z głównych postulatów Społecznego Ruchu jakim jest Komitet Wyborczy Wyborców 1 PRO.